web analytics

මොනවද මේ තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක?


මේ වනවිට ලෝකයේ වැඩි දෙනෙකුගේ අවධානය යොමු වී ඇති තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක නැතිනම් sustainable development goals පිළිබද ඔබ දැනුවත්ද? එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මගින් ‘අපේ ලෝකය පරිණාමනය කරමු’ යන තේමාව යටතේ මෙම තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක ඇති කරන ලදී.

2015 සැප්තැම්බර් මස රටවල් 193 නායකයන් මෙම දර්ශකයට අනුකුලව තම රට තිරසාර සංවර්ධන කරා යොමු කිරීමට එකග විය.මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ 2030 වන විට මෙම සියළු දර්ශක සම්පුර්ණ කරගැනීම වේ. වසර 15 පුරාවට දිවෙන මෙම කර්තව්‍ය තුල රටක සංවර්ධනයට අවශ්‍ය සියලු අංශ වල තිරසාර සංවර්ධනය ළගා කරගැනීමට අවශ්‍ය දෑ අන්තර්ගත වී ඇත.

Image: un.org

තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක ඇති කිරීමට පෙර ලෝක නායකයන් 2000 වර්ශයේදී සහශ්‍ර සංවර්ධන දර්ශක හදුන්වාදෙන ලදී. මෙහිදීද අරමුණ වුයේ වසර 15කින් මෙම දර්ශක සපුරාලීමයි.මෙහි දර්ශක 8ක් විය. නමුත් එකදු දර්ශකයක්වත් 100% සම්පුර්ණ කීරීමට කිසිදු රටකට නොහැකි විය.

2015 ළගා වනවිට සමහර දර්ශකයන් අතින් ලෝකය ඉතා හොද දියුණුවක් දැක්වුවද සමහර දර්ශකයන් සපුරාගැනීමේ ප්‍රතිශතය ඉතා දුර්වල මට්ටමක පැවතිනි.

මෙම නිසා එක්සත් ජාතික සංවිධානය මගින් මෙම පුළුල් දර්ශක 8 කුඩා දර්ශක 17කට විභේදනය කරමින් තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක නිර්මාණය කරන ලදී.

Image: publichealth.wustl.edu
 1. දරිද්‍රතාවය එහි සෑම අාකාරයකින්ම සෑම තැනින්ම අවසන් කිරීම
 2. කුසගින්නේ පසුවීම අවසන් කිරීම, අාහාර සුරක්ෂිතතාව හා ඉහළ පෝෂණයක් අත්පත් කරගැනීම සහ තිරසාර කෘෂිකර්මය ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 3. නිරෝගී ජීවිතයක් තහවුරු කිරීම හා සියලු දෙනාට, සෑම වයසකදීම යහපැවැත්ම ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 4. සමාන හා අන්තර්ග්‍රහණීය (සියලු සමාජ ස්ථරයන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන) වූ අධ්‍යාපනයක් ලැබීම තහවුරු කිරීම හා සැමට ජීවිත කාලය පුරා අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 5. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය අත්කරගැනීම සහ කාන්තාවන් හා ගැහුණු ළමයින් බලගැන්වීම
 6. සැමට ජලය ලැබීම හා තිරසාර ජල කළමනාකරණය හා සනීපාරක්ෂාව ලැබීම තහවුරු කිරීම
 7. දරාගත හැකිවූ, විශ්වස්‍ය වූ, තිරසාර හා නූතන බලශක්තිය සඳහා ප්‍රවේශය සැමට තහවුරු කිරීම
 8. දරාගත හැකි, අන්තර්ග්‍රහණීය සහ තිරසාර අාර්ථික වර්ධනයක් සම්පූර්ණ හා ඵලදායී රැකියාවක් හා සැමට ගෞරවාන්විත වෘත්තියක් ලැබීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 9. ප්‍රත්‍යස්ථ වූ යටිතල පහසුකම් තැනීම, අන්තර්ග්‍රහණය හා තිරසාර කාර්මීකරණයක් ප්‍රවර්ධනය, නවෝත්පාදනය ධෙෙර්යමත් කිරීම
 10. රටවල් අැතුළත හා රටවල් අතර අැති අසමානතාව අඩු කිරීම
 11. නගර හා මානව ජනාවාස අන්තර්ග්‍රහණය, අාරක්ෂිත, ප්‍රත්‍යස්ථ හා තිරසාර බවට පත්කිරීම
 12. තිරසාර පරිභෝජන හා නිෂ්පාදන රටා තහවුරු කිරීම
 13. දේශගුණික වෙනස්වීම් හා එහි බලපෑම් වැළැක්වීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීම
 14. සාගර, මුහුදු හා සමුද්‍රීය සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම හා කිරසාර සංවර්ධනය සඳහා යොදාගැනීම
 15. භෞමික පරිසර පද්ධති අාරක්ෂා කරගැනීම, ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම හා තිරසාර භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම, වනාන්තර තිරසාර අාකාරයෙන් කළමනාකරණය කිරීම, කාන්තාරණය වැළැක්වීම, භූමි හායනය වළක්වා එය ප්‍රතිවර්තනය කිරීම හා ජෙෙව විවිධත්වය අහිමි වීම නැවැත්වීම
 16. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ සාමකාමී හා අන්තර්ග්‍රහණය  වූ සමාජ ප්‍රවර්ධනය හා සැමට සාධාරණය සඳහා ප්‍රවේශය සැපයීම හා වගකීමක් සහිත හා අන්තර්ග්රහණය වූ අායතන සෑම මට්ටමකම ස්ථාපිත කිරීම
 17. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ ගෝලීය සහයෝගීතාව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා නව ජීවයක් දීමේ මාර්ග ශක්තිමත් කිරීම.
Image: un.org

තිරසාර සංවර්ධන එක් දර්ශකයක් තුල ඉලක්ක කිහිපයක් ඇත. සම්පුර්ණයෙන් ගත කල තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක 17 තුල ඉලක්ක 169 ඇත. එසේ ඉලක්ක වලට බෙදා ඇත්තේ මේවා සාර්ථක ලෙස සම්පුර්ණ කරගැනීමේ පහසුව සදහා වේ.

ICSU ආයතන මගින් කල සමීක්ෂණයක දැක්වෙන්නේ මෙම ඉලක්ක වල බොහොමයක් තව දුරටත් විශේෂීකරණය විය යුතු බවයි.

මෙම දර්ශක වෙන් වෙන් වශයෙන් සම්පුර්ණ කීරීමට නොහැකිය.මේවා සියල්ල ජාලයක් ලෙස එකට බැදී තිබෙන අතර එක දර්ශකයක් සම්පුර්ණ කර ගැනීමට තවත් දර්ශක කිහිපයක ඉලක්ක සපුරාගත විය යුතු විය හැක.

ජලය, පෘතුවිය, මිනිසා, ජලජ ජිවීන්, ගොඩබිම ජීවීන්, ආර්ථිකය, සමාජය මෙම සියළු දෑ මෙම තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක 17 තුල අන්තර්ගත වේ.

Image: un.org

මෙහි ඇති වැදගත් කරුණ නම් මේවා තනිව සම්පුර්ණ කරගැනීමට නොහැකි වීමයි. මෙම දර්ශක එකිනෙක බැදී ජාල ගතව ඇති ආකාරයෙන්ම ලෝකයේ රටවල්ද මෙම සම්පුර්ණ කරගැනීම සදහා එකට වැඩ කල යුතුය. රටවල් 193 අතරින් රටවල් කිහිපයක් පමණක් තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක සම්පුර්ණ කිරීම ඵලදායි නොවේ. ඒවාගේම රටක් තුලද සියලුම ආයතන මේ සදහා තම දායකත්වය සැපයිය යුතු වේ.

එය අප හැමගේම යුතුකම හා වගකීම වන අතර අනාගත පරපුරට වඩා යහපත් හෙට දිනක් ළගා කරදීමට මෙම තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක දායක වනු ඇත.

තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක 17 පිළිබද වෙන් වෙන් වශයෙන් ඉදිරි ලිපි මගින් අපි සොයා බලමු .

Cover Image: kosmosjournal.org


Like it? Share with your friends!

82 SHARES
82 SHARES

What's Your Reaction?

Cute Cute
0
Cute
Lol Lol
2
Lol
OMG OMG
1
OMG
Thanks Thanks
5
Thanks
Cry Cry
0
Cry
Like Like
12
Like
Confused Confused
1
Confused
Dislike Dislike
0
Dislike
Damn Damn
1
Damn

මොකද හිතන්නෙ? පහලින් කමෙන්ට් කරන්න..

මොනවද මේ තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක?

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join Refresh Community

Back to
log in

Hey there!

or

Sign in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Close
of

Processing files…

Choose A Format
Story
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes