web analytics

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතින් වැඩක් ගන්නෙ මෙහෙමයි


තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත කියන්නෙ මොකක්ද?

“තොරතුරුවලට ප්‍රවේශවීමට ඇති අයිතිවාසිකම සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සැලසීම සඳහා ද, තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකි හේතු නිශ්චිතව දැක්වීම සඳහා ද, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම සඳහා ද, තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාපටිපාටිය නිශ්චිතව දැක්වීම සහ ඊට සම්බන්ධ හෝ ආනුෂංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා ද වූ පනත වන ‘2016 අංක 12’ දරන ‘තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ලෙස හැදින්විය හැක”

සම්පූර්ණ පනත කියවන්න මෙන්න ලින්ක් එක.

සරලව පැහැදිලි කලොත් රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය හා සම්බන්ධ පෞද්ගලික ආයතන මහජන මුදල් පරිහරණය කරන්නේ කෙසේද සහ එම ආයතනවල කටයුතු සිද්ධ වන්නේ කෙසේද යන්න ගැන තොරතුරු මහජනතාවට දැන ගැනීමට නීතිමය ප්‍රතිපාදන සලසන පණතකි.

Image: factly.in

2016 අංක 12 දරණ තොරතුරුදැන ගැනීමේ පනත පසුගිය වසරේ පෙබරවාරි මස 04 සිට ක්‍රියත්මකව පවතිනවා. මේ පනත භාවිතා කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම පුරවැසියෙකුට රජ්‍ය, අර්ධ රජ්‍ය සහ රජයේ ව්‍යාපෘති හා සම්බන්ධ පෞද්ගලික ආයතනවල තොරතුරු ලබා ගන්න පුලුවන්.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්ම තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය තහවුරු කර ඇති අවස්ථාවක මොකටද තවත් පනතක්?

2015 වසරේ සිදුකල 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය අයිතිවාසිකමක් ලෙස දක්වා තිබෙනවා. ඒ කියන්නෙ මුලික නීතියේ එය ඇතුළත්. නමුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝණය වුණොත් ඒ සඳහා ප්‍රතිකර්මයක් ලබන්න වෙන්නෙ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින්.

Images: open.canada.ca

උදාහරණයක් විදියට කියනවා නම් යම් සමෘද්ධි ලාභියෙකුගේ සමෘද්ධිය කපා හැරීමක් සිදු වෙනවා. එතැන දී ඔහු ප්‍රදේශයේ සමෘද්ධි නියාමකවරයා වෙත ගොස් විමසීමක් කරනවා ඇයි මගේ සමෘද්ධිය කැපුවේ කියලා. එතැන දී සමෘද්ධි නියාමක හරහා සාධාරණ කරුණු දැක්වීමක් සිදු වුණේ නැත්නම් එය සමෘද්ධිලාභියාගේ මුලික අයිතිවාසිකම උල්ලංඝනය කිරීමක්. දැන් මේ සමෘද්ධිලාභියාට පුලුවන් තමන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංගණය වූවා කියා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කරන්න. නමුත් මේක ප්‍රායෝගිකව සිදු වන දෙයක් නොවේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක තමන්ගේ සමෘද්ධිය කැපුවේ ඇයිද කියා පහසුවෙන් දැනගැනීමට මේ පනත හරහා පුලුවන්.

මේ පනත බලවත් පනතක්ද?

සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකම සිය වෙබ් අඩවියේ හෝ කාර්යාල පරිශ්‍රයේ අදාල ආයතනයට සම්බන්ධ තොරතුරු නිලධාරියාගේ තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ කර ඇත. ඒ අනුව අදාල නිලධාරියා වෙත පුරවැසියා විසින් තොරතුරු ඉල්ලීම යොමු කල යුතුයි. ලියුම්කරු පෞද්ගලිකම කල සොය බැලීමේදී අනාවරණ වූයේ බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල වෙබ් අඩවියේ මේ තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ කර නොමැති බවයි. පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පමණක් අදාල තොරතුරු නිළධාරියා පිළිබඳ විස්තර සඳහන් කර තිබෙනු දක්නට හැක.

තොරතුරු ඉල්ලීම කල ඉදිරිපත් කල යුත්තේ කෙසේද?

එය ඔබට ලිඛිතව හෝ වාචිකව ඉදිරිපත් කල හැක.ඔබ වාචිකව ඉල්ලුම් කරන්නේ නම් අදාල ආයතයේ තොරතුරු නිළධාරියාව මුණගැසී එක ඉල්ලීම කල යුතුයි. එවිට එම නිළධාරියා විසින් එකී ඉල්ලීම ලිඛිතව සටහන් කරගෙන එම ඉල්ලීම ලැබුණු බවට ඔබට ලිපියක් ලබා දෙනු ඇත. ඔබ විසින් කරන ලිඛිත ඉල්ලීම් තැපැල් මගින්, ඊමේල් මගින් හෝ ඉදිරිපත් කල හැක.

පහත දක්වා ඇත්තේ මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කල තොරතුරු ඉල්ලීමක්.

 

තොරතුරු ඉල්ලීම ලද බවට පහත සඳහන් ආකාරයේ ලිපියක් ඔබට ලබා දෙනු ඇත.

 

තොරතුරු ලබා ගත හැකි භාෂා මාධ්‍ය සහ ආකාරය

සිංහල,දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන කැමති භාෂාවකින් ඔබට තොරතුරු ලබා ගත හැක. එම තොරතුරු මුද්‍රිත කඩදාසි මත, ඊමේල් මගින් හෝ CD මගින් ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇත.

පුරවැසියාගෙන් තොරතුරු ඉල්ලීමක් ලද සති දෙකක කාලයක් තුලදී එම ඉල්ලීමට අදාලව ගනු ලබන ක්‍රියා මාර්ග ඒ කියන්නෙ තොරතුරු ලබා දෙනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව පුරවැසියාව දැනුවත් කල යුතුයි. තොරතුරු ලබා දෙන්නේ නම් ඒ සඳහා අය කරනු ලබන ගාස්තුව ගැනත් පුරවැසියාව දැනුවත් කිරීම තොරතුරු නිළධාරියාගේ වගකීමක්. නමුත් පුරවැසියා විසින් ඉතා විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඉල්ලා සිටී නම් ඒ සඳහා අමතර කාලයක් ලබා ගැනීමට තොරතුරු නිළධාරියාට පුලුවන්.

තොරතුරු ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කල විට

යම් හේතුවක් මත තොරතුරු නිළධාරියා විසින් ඔබගේ තොරතුරු ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කල විට ඔබට ඒ ගැන හේතු දැක්වීමක් ලබා ගන්න පුලුවන්. ඉන් පසු ඔබට ඒ ගැන අභියාචනාවක් ඉදිරිපත් කල හැක. අභියාචනාවේදී ඔබට සාධාරණයක් ඉ‍ටු වන්නේ නැත්නම් ඔබට තොරතුරු කොමිසමට පැමිණිලි කල හැක. අවසානයේ අභියාචනාධිකරණය දක්වා ඔබට යා හැක.

Cover Image copyrights: wikihow.com


Like it? Share with your friends!

334 SHARES
334 SHARES

What's Your Reaction?

Cute Cute
0
Cute
Lol Lol
1
Lol
OMG OMG
3
OMG
Thanks Thanks
8
Thanks
Cry Cry
1
Cry
Like Like
1
Like
Confused Confused
0
Confused
Dislike Dislike
0
Dislike
Damn Damn
0
Damn

මොකද හිතන්නෙ? පහලින් කමෙන්ට් කරන්න..

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතින් වැඩක් ගන්නෙ මෙහෙමයි

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join Refresh Community

Back to
log in

Hey there!

or

Sign in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Close
of

Processing files…

Choose A Format
Story
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes