web analytics

More stories

 • හැමෝම අතරින් වෙනස් වෙන්න පිරිමි ඔබ අවධානය දැක්විය යුතු කරුණු 8ක්

  Trending Hot Popular

  mens-fashion-tips

  විලාසිතාවලට වැඩි උනන්දුවක් දක්වන්නෙ කාන්තා පාර්ශවය විතරද? ඇත්තටම බැලුවොත්නම් පිරිමි පාර්ශවයත් විලාසිතාවලට දැඩි කැමැත්තක්, ආකර්ෂණයක් දක්වනව. නමුත් බහුතරයක් පිරිමින් තුළ විලාසිතා පිළිබඳව ඇති ඉව, නිවැරදිව විලාසිතා තෝරාගැනීම පිළිබඳව ඇති අවබෝධය කාන්තාවන්ට සාපේක්ෂව අවමයි. වර්තමාන නව යොවුන් සහ තරුණ පිරිස් විලාසිතා අනුගමනය කිරීමේදී රැල්ලකට හසුවී තිබෙන ආකාරයක් පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙන කාරණයක්. ඔවුන් බොහෝ අවස්ථාවලදී තමන්ට ගැලපෙන […]  More

  0 points

  Total votes: 0

  Upvotes: 0

  Upvotes percentage: 0.000000%

  Downvotes: 0

  Downvotes percentage: 0.000000%

 • Wellness Retreats in Sri Lanka

  Trending

  wellness-retreats-in-sri-lanka

  We live in a lifestyle pumped with stress, unhealthy meals and lack of exercise that are limiting us from maintaining a healthier lifestyle. Checking into a wellness retreat will help you detox your life. Imagine spending a day tossing your phone away, so you can discover Yoga or walk across a tranquil beach and enjoy […]  More

  0 points

  Total votes: 0

  Upvotes: 0

  Upvotes percentage: 0.000000%

  Downvotes: 0

  Downvotes percentage: 0.000000%

 • Sri Lankans and Frozen Food

  Trending

  sri-lankans-frozen-food

  What is Frozen Food? Any food item you Freeze (or refrigerate), so that you can use it later. What does Frozen Food has to do with Sri Lankans? Sri Lankans simply hate Frozen Food. They never ever pack the freezer with food, so as to warm it up and use it some other time. It […]  More

  0 points

  Total votes: 0

  Upvotes: 0

  Upvotes percentage: 0.000000%

  Downvotes: 0

  Downvotes percentage: 0.000000%

 • විශ්ව සාහිත්‍යයේ රහස් පරීක්ෂක චරිත

  Trending Hot Popular

  10-detective-characters

  ෂර්ලොක් හෝම්ස්ට විතරද හොරු අල්ලන්න පුලුවන්? ඇයි හෝම්ස් විතරමද හොඳම රහස් පරීක්ෂක?. අනේ නැහැ. තව මේ වගේ රහස් පරීක්ෂණ වැඩවලට කප් ගහපු චරිත විශාල ප්‍රමාණයක් විශ්ව සාහිත්‍යය තුළ ඉන්නව. නමුත් හෝම්ස්ගෙ ජනප්‍රියත්වයට කිට්ටුවෙන්න තරම් හැකියාවක් මේ අයට ලැබුනද කියන එකනම් වෙනමම කාරණයක්. කොහොම කොහොමහරි මේ කියන්න හදන්නෙ ෂර්ලොක් හෝම්ස් ගැනනම් නෙමෙයි. වගේම වැඩ පෙන්නපු තව […]  More

  0 points

  Total votes: 0

  Upvotes: 0

  Upvotes percentage: 0.000000%

  Downvotes: 0

  Downvotes percentage: 0.000000%

 • Top 8 most popular ways Lankans meet their significant others

  Trending Hot Popular

  top-8-most-popular-ways-lankans-meet-their-significant-others

  We all have our favorite couples who we ship and cheer on. One of the issues our current generation has is, how do we find someone to fall in love with? How do our fellow friends meet the ones they are with and how can we make this happen for ourselves? No fear, we have […]  More

  0 points

  Total votes: 0

  Upvotes: 0

  Upvotes percentage: 0.000000%

  Downvotes: 0

  Downvotes percentage: 0.000000%

 • The official iPhone Guide for ශ්‍රී Lankans!

  iphone-7-guide-01

  The iPhone 7 is here and finally your stars have blessed you with a shiny new Apple iPhone! Or maybe you managed to sell off your little brother to the karawala wadiya in Jaffna. Now before you show off your shiny iPhone to the world here are some tips from us to keep it shiny […]  More

  0 points

  Total votes: 0

  Upvotes: 0

  Upvotes percentage: 0.000000%

  Downvotes: 0

  Downvotes percentage: 0.000000%

 • Best places to study design in Sri Lanka

  design-institutes-in-sri-lanka

  We are now living in an era where technology and design have started to take over pretty much everything. The demand for skilled designers seem to peak every single day. Giant corporations are always on the lookout for the next best thing from UI designers to product designers. So, where can one study design, right […]  More

  0 points

  Total votes: 0

  Upvotes: 0

  Upvotes percentage: 0.000000%

  Downvotes: 0

  Downvotes percentage: 0.000000%

 • Shopping in Sri Lanka; see if you also got irritated like myself!

  shopping-in-sri-lanka

  Boy weren’t they wrong when they called shopping a therapy! The average person who laughs at price tags, has adorable curves not exactly in the right places (but curves nevertheless!) and is generally clueless about the hottest shopping spots in town will perhaps not enjoy a shopping spree too much. Even if you are a […]  More

  0 points

  Total votes: 0

  Upvotes: 0

  Upvotes percentage: 0.000000%

  Downvotes: 0

  Downvotes percentage: 0.000000%

 • සිංහල සිනමා වංශකතාවේ විශිෂ්ටතම හාස්‍යෝත්පාදක රංගන ශිල්පීන් 10ක්

  Trending Hot

  top-10-comedians-of-sinhala-cinema

  සිංහල සිනමාවෙ හාස්‍යෝත්පාදක රංගන ශිල්පීන් කියපු ගමන් වර්තමාන පරම්පරාව හඳුනන බොහෝ චරිතවලට වඩා වෙනස් පිරිසක් ගැන කියන්න තමයි අද අපේ මේ උත්සාහය. ඇත්තටම මේ අය නිකම්ම නිකම් විහිළුකාරයො පිරිසක්නම් නෙමෙයි. මේ තමයි සිංහල සිනමාව තුළ ප්‍රේක්ෂකාගාරය හිනස්සපු නියම “පොරවල්”. 10. බන්දු සමරසිංහ බන්දුසේන සමරසිංහ, එහෙමත් නැත්නම් හැමෝම දන්න විදියට බන්දු සමරසිංහ කිව්ව ගමන් ඔළුවට එන්නෙ […]  More

  0 points

  Total votes: 0

  Upvotes: 0

  Upvotes percentage: 0.000000%

  Downvotes: 0

  Downvotes percentage: 0.000000%

 • 06 weird reasons which makes you fall in love with someone

  resons-to-fall-in-love-with-someone

  Ever fallen in love? or wondering on how you fell for certain someone? well, your hormones, interests, and upbringing all help determine who you fall for and who falls for you. Every time you meet someone new, you know that you’re not really meeting them; you’ve just met the mask that they put on for […]  More

  0 points

  Total votes: 0

  Upvotes: 0

  Upvotes percentage: 0.000000%

  Downvotes: 0

  Downvotes percentage: 0.000000%

 • Best gift exchanges to try out for Sri Lankans

  Gifts

  Seriously, who doesn’t love a good gift exchange? Back in the 90’s, there was a phase when everyone loved pen pals and exchanged long letters and postcards. (I got hit by nostalgia) A decade later it switched to emails and then eventually social media. Technology is great – but it lacks the excitement of getting […]  More

  0 points

  Total votes: 0

  Upvotes: 0

  Upvotes percentage: 0.000000%

  Downvotes: 0

  Downvotes percentage: 0.000000%

Back to Top

Hey there!

or

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…